Wyjazdy pracowników

Wsparcie finansowe oferowane przez program na realizację wyjazdu w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach projektu 2018-1-PL01-KA107-048732 i 2019-1-PL01-KA107-062993 składa się z:

Zasady realizacji wyjazdu i rekrutacji uczestników (pracowników):

Projekt numer 2019-1-PL01-KA107-062993, okres realizacji 01.08.2019-31.07.2021

KA107 – 2019-2021 Zasady realizacji wyjazdów pracowników do krajow partnerskich

KA 107 2019-2021 Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników-Erasmus kraje partnerskie

Formularz zgłoszeniowy


Projekt numer 2018-1-PL01-KA107-048732, okres realizacji 01.06.2018-31.07.2020

Erasmus+ Zasady realizacji wyjazdów pracowników do krajow partnerskich

Erasmus+ Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników do krajów partnerskich

Formularz zgłoszeniowy