O programie

Informacje ogólne o programie

Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie w latach 2014/2020.

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Od 1 stycznia 2014 roku, w oparciu o tzw. Politykę Europejską (Erasmus Policy Statement) uczelnia może realizować działania i projekty w ramach tego programu.

Plik (do pobrania) – Polityka Europejska Uniwersytetu Zielonogórskiego Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2021) – ECHE Template EN

Kraje uczestniczące w Programie:

– Kraje uczestniczące w programie (programme countries): 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Serbia, Turcja, była republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

– Kraje partnerskie (partner countries)

– Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony):  Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja

– Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Plik do pobrania –  Przewodnik po Programie Erasmus Plus.

 

Akcje w obszarze szkolnictwa wyższego

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Wyjazdy studentów:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w uczelni macierzystej.

Wyjazdy pracowników uczelni

Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees)

Udział studentów w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju europejskim.

Gwarancja spłaty pożyczek zaciągniętych w celu podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w innym kraju europejskim (Degree mobility):

System gwarancji spłaty pożyczek dla studentów podejmujących studia magisterskie za granicą. W krajach uczestniczących w programie Erasmus+ studenci będą mogli ubiegać się w wybranych bankach o pożyczkę na wyjazd za granicę na studia magisterskie.

Akcja 2:  Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne:

Sojusze na rzecz wiedzy

Projekty wspierające modernizację/ reformy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Akcja 3: Wsparcie reform politycznych w obszarze szkolnictwa wyższego

Akcja wspiera osiąganie celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018.

Plik do pobrania – Prezentacja na temat Programu Erasmus Plus

Plik do pobrania – Ulotka na temat Programu Erasmus Plus

Link – Facebook Fanpage Programu Erasmus Plus

Informacje o programie można znaleźć również na stronie Erasmus + .