Realizacja wyjazdu pracownika

Wyjazd w celach dydaktycznych i szkoleniowych jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy pracownikiem a uczelnią.

Polecenie wyjazdu służbowego za granicę

Wyjazd w ramach programu musi być zgłoszony i zarejestrowany za pomocą Polecenia wyjazdu służbowego za granicę.

Rachunek bankowy

Stypendium wypłacane jest w walucie EURO na indywidualny rachunek bankowy wyjeżdżającego. Pracownik proszony jest o dostarczenie do DWZ  informacji o koncie za pomocą formularza Dane rachunku bankowego.

Ubezpieczenie

Pracownik wyjeżdżający na wymianę zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie zdrowotne – Karta EKUZ oraz dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zgonu i przewozu zwłok.

Umowa/wypłata stypendium

Umowa jest wystawiana na ok. 2 tyg. przed planowaną datą wyjazdu. Jest ona przygotowywana na podstawie Staff Mobility fo Teaching/Training. Mobility Agreement, więc do jej przygotowania pracownik jest zobowiązany dostarczyć ostateczną wersję programu zatwierdzoną przez wszystkie strony.

Rozliczenie wyjazdu

Do rozliczenia wyjazdu należy w ciągu 14 dni od powrotu:

Podatek

Stypendium programu Erasmus+ nie podlega opodatkowaniu.