The World is in your hands

Studenci i niedawni absolwenci z mniejszymi szansami

Program Erasmus+ chce dotrzeć do osób z mniejszymi szansami oferując im dodatkowe wsparcie na realizację mobilności. W ramach projektu KA 131 takie dodatkowe wsparcie może otrzymać student na wyjazd na studia i/lub praktyki oraz niedawny absolwent na wyjazd na praktyki jeżeli:

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dopłatę uzupełniającą do stypendium indywidualnego w ramach dofinansowania z programu Erasmus+ wynoszącą:

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo otrzymać w ramach wsparcia włączenia dodatkową kwotę (niezależnie od stawki stypendium na wyjazd). Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku złożonego w imieniu uczestnika przez Uczelnię do Narodowej Agencji.

KA 131 Wniosek o dodatkowe wsparcie

Zasady przyznawania dodatkowego wsparcia oraz wzór wniosku składanego do Narodowej Agencji są dostępne również w zakładce Dokumenty do pobrania.