Wyjazdy szkoleniowe

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych  mogą odbywać się do:

– uczelni wyższych posiadających Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego

– każda publiczna lub prywatna organizacja aktywna na rynku pracy lub działająca w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży, np. publiczne lub prywatne małe,  średnie lub duże przedsiębiorstwo , organ publiczny na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym,  izby handlu, rzemiosła, stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe, Instytut badawczy, fundacja, szkoła, inne instytucje edukacyjne, organizacje non profit jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.

Celem wyjazdu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika.

Czas trwania wyjazdu pracownika wynosi od 2 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży).

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie stypendium.

Stawki stypendium

 

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania                                180
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy                                160
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii, Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska                               140

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni, tj. odpowiednio: 126, 112, 98 €.

Stawki ryczałtu na koszty podróży (w euro)- naliczane wg. kalkulatora odległości: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_pl.htm

10 – 99 km 20
100 – 499 km 180
500 – 1999 km 275
2000 – 2999 km 360
3000 – 3999 km 530
4000 – 7999 km 820
> 8000 km 1500

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów

Aneks do zasad realizacji wyjazdów KA103 2019

Aneks nr1 KA103 2020

KA103 Zasady realizacji wyjazdów pracowników Erasmus+ 2020-2021

KA 103 Zasady finansowania wyjazdów pracowników w roku akademickim 2020-2021

KA107 – 2019-2020 Zasady realizacji wyjazdów pracowników do krajów partnerskich

KA 107 – 2019-2020 Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników do krajów partnerskich

Formularz zgłoszeniowy