Pracownicy niepełnosprawni

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Osoby chcące wnioskować o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności proszone są o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą UZ,

KA 103 – Warunki przyznania dofinansowania dla pracownika z niepełnosprawnością

KA103 – Wniosek o dofinansowanie

KA103 – Rozliczenie dla uczestnika (niepełnosprawność)