The World is in your hands

Konkurs EDUinspirator 2022

EDUinspirator to konkurs dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Nagradzane w nim osoby, wyróżniają się szczególną aktywnością i wysoką jakością prowadzonych działań, wpływają na rozwój innych i przyczyniają się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku. 

Bądź inspiracją to hasło przewodnie konkursu EDUinspirator, a jego głównym celem jest promowanie działań indywidualnych uczestników projektów, którzy na polu edukacji w szczególny sposób przyczynili się do inspiracji lokalnej społeczności. 

Dotychczasowi zdobywcy tytułu EDUinspiratora to szczególne postacie. Ambitni, kreatywni, inspirują i motywują do działania. Mają niecodzienne pomysły i umiejętnie wprowadzają je w życie. Przy wsparciu lokalnych środowisk osiągają niecodzienne rezultaty prowadzonych projektów. 

EDUinspirator to również mentor, który potrafi podzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą, który jest inspiracja dla innych w podnoszeniu swoich kwalifikacji. Nagroda bywa dla nich najczęściej ukoronowaniem wieloletnich działań, często wpływa też na dalszy rozwój ich kariery zawodowej. 

Podobnie jak w zeszłorocznej edycji konkursu zostanie przyznany tytuł Młodego EDUinspiratora. Organizatorzy chcą wyróżnić i nagrodzić młodych ludzi, którzy przez swoje zaangażowanie, wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, a także przejawianie inicjatywy podczas realizacji projektów przyczynili się do ich sukcesu. W rezultacie pojawią się kategorie: Uczeń, Student oraz Wolontariusz. 

Do udziału w konkursie, uczestnicy zgłaszają się indywidualnie, wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie EDUinspiracje.org.pl. 

Konkurs EDUinspiracje, EDUinspirator oraz EDUinspiracje Media należą do najważniejszych inicjatyw prowadzonych przez Narodową Agencje Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Ich celem jest wyłonienie oraz promocja najlepszych projektów zrealizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych Narodowa Agencje, jak i wskazanie najbardziej wartościowych rezultatów wypracowanych w trakcie tych przedsięwzięć. 

Szczegóły na stronie konkursu: 

https://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/o-konkursie