Wyjazdy szkoleniowe

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych  mogą odbywać się do:

– uczelni wyższych posiadających Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego

– każda publiczna lub prywatna organizacja aktywna na rynku pracy lub działająca w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży, np. publiczne lub prywatne małe,  średnie lub duże przedsiębiorstwo , organ publiczny na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym,  izby handlu, rzemiosła, stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe, Instytut badawczy, fundacja, szkoła, inne instytucje edukacyjne, organizacje profit jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.

Celem wyjazdu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika.

Czas trwania wyjazdu pracownika wynosi od 2 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży).

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie stypendium.

Stawki stypendium

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*

Grupa 1:, Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3: Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100

Grupa 3: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

 


Erasmus + Zasady realizacji wyjazdów pracowników w roku akademickim 2017 18

Erasmus-Zasady-finansowania-wyjazdow-pracownikow-2017-18

Staff-Mobility-Agreement_training