Wyjazdy szkoleniowe

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych  mogą odbywać się do:

– uczelni wyższych posiadających Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego

– każda publiczna lub prywatna organizacja aktywna na rynku pracy lub działająca w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży, np. publiczne lub prywatne małe,  średnie lub duże przedsiębiorstwo , organ publiczny na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym,  izby handlu, rzemiosła, stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe, Instytut badawczy, fundacja, szkoła, inne instytucje edukacyjne, organizacje profit jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.

Celem wyjazdu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika.

Czas trwania wyjazdu pracownika wynosi od 2 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży).

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie stypendium.

Stawki stypendium

 

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania                                130
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy                                110
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii, Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska                               100

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w roku akademickim 2018-2019

Zasady finansowania wyjazdów pracowników w roku akademickim 2018-2019

Staff-Mobility-for-Training-2018

Formularz zgłoszeniowy