Konkurs – ojczyzna, rodzina, miłość

Konkurs jest skierowany do wszystkich, bez względu na wiek i zainteresowania. Można nadesłać maksymalnie 2 prace w jednej, bądź dwóch kategoriach:

  1. Fotografia
  2. Projekt
  3. Praca artystyczna
  4. Video/animacja

dodatkową kategorią jest poezja.

Temat pracy to ojczyzna, rodzina i miłość, najlepiej, jakby praca odzwierciedlała wszystkie trzy. Termin nadesłania pracy – do 10 października 2017.

Ojczyzna – coś związanego z ziemią, z uczuciami, z pięknem natury, z matką, dbaniem o Rodzina – wartości i tradycje, ciepło, bliskość, różnorodność, pokolenia, dzieci, opieka, narodziny, itp.
Miłość – energia, czystość, szczerości, życie, szczęście, itp.

Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj:

  1. Strona konkursu
  2. Informacje
  3. Regulamin