×

Formularz zgłoszeniowy
dla studentów

studia praktyki

Dane kandydata

studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie


Zgłoszenie na wyjazd zagraniczny do:

Proszę wypełnić dane dla dwóch uczelniZnajomość języków obcych


słaby - A1/A2 średnio zaawansowany (B1/B2) zaawansowany (C1,C2)

słaby - A1/A2 średnio zaawansowany (B1/B2) zaawansowany (C1,C2)

słaby - A1/A2 średnio zaawansowany (B1/B2) zaawansowany (C1,C2)

Dotychczasowy przebieg studiówDane osoby przebywającej w Polsce, z którą należy kontaktować się w przypadku konieczności


Stypendium socjalne

nie pobieram pobieram
nie bedę się ubiegać będę się ubiegać

Niepełnosprawność

nie tak

Udział w programie Erasmus

tak (studia) tak (praktyki) nie


Fotografia legitymacyjna

Do wniosku należy dołączyć fotografię w rozmiarze 3.5cm × 4.5cm w rozdzielczości 300dpi
w formacie JPEG (rozmiar pliku nie może przekroczyć 300kb.)Załączniki

Wniosek wymaga dołączenia skanów poniższych dokumentów.
w formacie JPEG (rozmiar każdego pliku nie może przekroczyć 1MB)

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami realizacji Programu Erasmus opublikowanymi na stronie https://www.erasmus.uz.zgora.pl oraz spełniam kryteria w nich zawarte.