The World is in your hands

Studencie, wyjedź na BIP do Portugalii! Nowe krótkie wyjazdy Erasmus+

W nowym roku akademickim proponujemy studentom UZ nowy rodzaj mobilności w ramach programu Eramsus+: Blended Intensive Programmes. BIP to krótkie intensywne programy łączące nauczanie on-line z krótkimi wyjazdami zagranicznymi. Po razy pierwszy oferujemy studentom UZ ten typ mobilności. 

Otrzymaliśmy informacje z zaproszeniem do aplikowania na 3 BIP-y z Politechniki w Bragançy w Portugalii:

– Challenge Based Innovation (6 ECTS credits)

Embedded Systems Applications (6 ECTS credits)

Emotional Education (6 ECTS credits)

Plan nauczania obejmuje kilkumiesięczny komponent nauczania wirtualnego oraz tygodniowy pobyt w Portugalii w styczniu. Podobnie jak w tradycyjnych wyjazdach Erasmusa+ realizowany przedmiot wlicza się do programu studiów.

Każdy zakwalifikowany do udziału w BIP student, otrzyma dofinansowanie na wyjazd (na część stacjonarną) według następujących stawek:

 Kwota dziennego stypendiumDodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicje „osoby z mniejszymi szansami”*„green travel”*
Pobyt od 5 do 14 dni70 €/dzień100 €/wyjazd lub 150 €/wyjazd50 € jednorazowo
Pobyt od 15 do 30 dni50 €/dzień

Aplikacje można składać do 15 października 2022 pod poniższym linkiem:

Application to Blended Intensive Programmes 2022/2023-S1 (deadline 15/10/2022)

Więcej informacji na temat oferty BIP w Portugalii:

www.ipb.pt/bip