Studenci w trudnej sytuacji

W przypadku studentów wyjeżdżających na studia  i na praktyki (SMS i SMP), osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni dodatkowe środki (dodatek socjalny) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt posiadania prawa do stypendium socjalnego:

W obu przypadkach we wniosku o wyjazd (formularzu zgłoszeniowym) należy zaznaczyć opcję pobierania stypendium socjalnego. Status ten będzie weryfikowany przez DWZ na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego.

Wyjazd na studia i/lub na praktyki realizowany jest wg zasad programu Erasmus+, natomiast wsparcie indywidualne (stypendium) oraz dodatek socjalny wypłacane są w PLN z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE.

Stawki wsparcia indywidualnego wraz z dodatkiem socjalnym z funduszy PO WER – wyjazdy na studia lub na praktykę w roku akademickim 2020/21:

                Kraje należące do danej grupy

                      Miesięczna stawka w PLN
z budżetu PO   z dodatkiem socjalnym

Grupa 1  – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

                                        3069

Grupa 2  – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

                                        2984

Grupa 3  – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

                                        2771

Stawki wsparcia indywidualnego wraz z dodatkiem socjalnym z funduszy PO WERwyjazdy na studia lub na praktykę w roku akademickim 2019/20:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w PLN
z dodatkiem socjalnym

Grupa 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2995

Grupa 2:  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2781

Grupa 3:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja, Serbia (od 2019/20 roku)

2567