Studenci niepełnosprawni

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Osoby chcące ubiegać się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności powinny złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z niepełnosprawnością. Kompletny i poprawny wniosek z rekomendacją Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych musi być złożony w DWZ w terminie najpóźniej 5 tygodni przed wyjazdem. Do wniosku należy dostarczyć orzeczenie  potwierdzające stopień niepełnosprawności oraz inne dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia kosztów (np. opinię lekarza itp.).

2019_wniosek-student-niepelnosprawny

2019-karta-rozliczenia-student-niepelnosprawny

Wyjazd studenta niepełnosprawnego realizowany jest wg zasad Programu Erasmus+, natomiast stypendium i koszty związane z niepełnosprawnością finansowane są w PLN z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój .

Warunki wyjazdu studenta niepełnosprawnego – rok akademicki 2020-2021

Warunki wyjazdu studenta niepełnosprawnego – rok akademicki 2019-2020