BWZ – informacja

Z uwagi na udział pracowników Biura Współpracy z Zagranicą w szkoleniu w dniu 08.11.2019, biuro w tym dniu będzie czynne od godz. 7:00 do 9:00.