BWZ – informacja

Z uwagi na udział pracowników Biura Współpracy z Zagranicą w spotkaniu – „Partnerstwa Strategiczne – Projekty dla Szkolnictwa Wyższego” w dniu 03.12.2019, biuro w tym dniu będzie czynne od godz. 7:00 do 9:00.