Kursy językowe

Kursy językowe dla studentów UZ

Dla studentów, chcących podnieść swoje kompetencje językowe, aby zrealizować wyjazd w ramach Programu Erasmus+ – na studia i praktyki za granicą istnienie możliwość skorzystania z krótkich 30 godzinnych kursów językowych.

Kursy, organizowane i prowadzone przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego (Campus A, bud. A-0, pokój nr 06,  tel. +48 605 432 727), są dodatkową szansą na  pogłębienie znajomości języka obcego w zakresie komunikacji oraz poznanie specyfiki danego kraju w aspekcie kulturowo-społecznym.

Kursy językowe OLS

Ponadto studenci przebywający już na wymianie mają możliwość korzystania z kursów online oferowanych przez europejski system Online Linguistic Support. Licencje na kursy są przyznawane przez uczelnię po wypełnieniu obowiązkowego testu językowego, a kursy dostępne są w 12 językach.