×

Formularz zgłoszeniowy
Mobilność pracowników
Dane kandydataAdresStanowisko

Dotyczy tylko pracowników nie będących pracownikami akademickimi


Dziedzina akademicka

Dotyczy tylko pracowników akademickich
Poziom nauczania

Dotyczy tylko pracowników akademickichKompetencje językowe


średnio zaawansowany (B1)
średnio zaawansowany (B2)
zaawansowany (C1,C2)

średnio zaawansowany (B1)
średnio zaawansowany (B2)
zaawansowany (C1,C2)

średnio zaawansowany (B1)
średnio zaawansowany (B2)
zaawansowany (C1,C2)

tak nie


Informacja o planowanym wyjeździe


Załączniki:

Do wniosku można dołączyć załączniki (np. zatwierdzony indywidualny program nauczania w formacie PDF).
 Oświadczam, że informacja zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami realizacji Programu Erasmus+ opublikowanymi na stronie http://www.erasmus.uz.zgora.pl oraz spełniam kryteria rekrutacji na wyjazdy pracowników.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu Erasmus + zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Oświadczam, że uzyskałem zgodę bezpośredniego przełożonego na zgłoszenie uczestnictwa w Programie.