Wyjazdy pracowników

Wsparcie finansowe oferowane przez program na realizację wyjazdu w celach dydaktycznych i szkoleniowych składa się z:

Zasady realizacji wyjazdu i rekrutacji uczestników (pracowników):

Projekt numer 2016-1-PL01-KA107-025090, okres realizacji 01.06.2016-31.05.2018

 

Erasmus + Zasady realizacji wyjazdów pracowników do krajow partnerskich 2016-18

Aneks 1 Erasmus + Zasady realizacji wyjazdów pracowników do krajow partnerskich  2016-18

Erasmus+ Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników Erasmus+ kraje partnerskie 2016-18

Liczba dostępnych miejsc (na dzień 27/09/2017)

Formularz zgłoszeniowy


Projekt numer 2017-1-PL01-KA107-037232, okres realizacji 01.06.2017-31.07.2019

Zasady realizacji wyjazdów pracowników do krajow partnerskich (KA107) 2017-19

Erasmus+ Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników Erasmus+ kraje partnerskie 2017-19

Liczba dostępnych miejsc (na dzień ogłoszenia rekrutacji – 27/09/2017)

Formularz zgłoszeniowy