Wyjazdy pracowników

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi w roku akademickim 2016/17 i 2017/18 zakłada możliwość realizacji wyjazdów pracowników w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i w celach szkoleniowych na wybranych zagranicznych uczelniach w krajach partnerskich, z którą została podpisana umowa międzyinstytucjonalna:

Wydział Artystyczny – edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa, malarstwo.

3 miejsca na wyjazd w celach dydaktycznych, wymagany język: angielski lub wietnamski na poziomie C1.

Wydział Fizyki i Astronomii – fizyka.

2 miejsca na wyjazd w celach dydaktycznych do uczelni w Wietnamie, wymagany język: angielski lub wietnamski na poziomie B2.

1 miejsce na wyjazd w celach dydaktycznych do uczelni w Gruzji, wymagany język: angielski lub gruziński na poziomie B2.

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – matematyka.

1 miejsce na wyjazd w celach dydaktycznych do uczelni w Wietnamie, wymagany język: angielski lub wietnamski na poziomie B2.

1 miejsce na wyjazd w celach dydaktycznych do uczelni w Chinach, wymagany język: angielski lub Chiński na poziomie B2.

Wydział Mechaniczny – mechanika i budowa maszyn.

1 miejsce na wyjazd w celach dydaktycznych do uczelni w Rosji, wymagany język: angielski lub rosyjski na poziomie B2.

1 miejsce na wyjazd w celach dydaktycznych do uczelni na Białorusi, wymagany język: angielski, rosyjski lub polski na poziomie B2.

Projekt przewiduje 1 wyjazd w celach szkoleniowych –  do Chin. Wyjazdy w celach szkoleniowych zostały zarezerwowane dla pracowników Działu Współpracy z Zagranicą.

Wsparcie finansowe oferowane przez program na realizację wyjazdu składa się ze wsparcia indywidualnego (stypendium) – 160 EUR/ dzień oraz ryczałtu na koszty podróży: do Gruzji – 360 EUR, do Wietnamu i Chin – 1100 EUR, do Rosji – 275 EUR.

Uwaga: Rekrutacja na wyjazdy do krajów partnerskich! Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy pracowników.

Zasady realizacji wyjazdów do krajów partnerskich (KA107) 2016 -18

Formularz zgłoszeniowy