Wyjazdy pracowników

Wsparcie finansowe oferowane przez program na realizację wyjazdu w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach projektu 2018-1-PL01-KA107-048732 składa się z:

Zasady realizacji wyjazdu i rekrutacji uczestników (pracowników):

Projekt numer 2017-1-PL01-KA107-037232, okres realizacji 01.06.2017-31.07.2019

Zasady realizacji wyjazdów pracowników do krajow partnerskich (KA107) 2017-19

Erasmus+ Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników Erasmus+ kraje partnerskie 2017-19

Formularz zgłoszeniowy


Projekt numer 2018-1-PL01-KA107-048732, okres realizacji 01.06.2018-31.07.2020

Erasmus+ Zasady realizacji wyjazdów pracowników do krajow partnerskich

Erasmus+ Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników do krajów partnerskich

Formularz zgłoszeniowy