Wyjazd na praktykę

Praktyki – informacje

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ może starać się osoba oficjalnie zarejestrowana na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania dyplomu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora.

Praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów i odbywać się  w pełnym wymiarze godzin.

Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu  powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej –  co najmniej na poziomie B1, a w przypadku studentów filologii obcych co najmniej na poziomie B2.

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (1, 2 i 3 stopnia), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności. W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy

Wyjazd na praktykę trwa od 2 – 12 miesięcy.

Instytucją wysyłającą jest Uniwersytet Zielonogórski natomiast przyjmującą może być:

Studenci realizujący wyjazd na praktykę otrzymują stypendium Programu Erasmus+ dofinansowujące koszty podroży i pobytu za granicą.

Od roku akademickiego 2016/2017 będzie również możliwe dofinansowanie z budżetu PO WER wyjazdów na praktyki (Studenci w trudnej sytuacji materialnej).

Tabela stawek stypendium  na wyjazdy na praktyki dla poszczególnych grup krajów docelowych – wyjazdy w roku akademickim 2017/18:

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w Euro
Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600
Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 550
Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 450

Tabela stawek stypendium  na wyjazdy na praktyki dla poszczególnych grup krajów docelowych – wyjazdy w roku akademickim 2018/19:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w Euro

Grupa 1: Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600

Grupa 2: Austria, Belgia,Cypr, Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

550

Grupa 3: Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry

500

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w dziale rekrutacja.

Aktualne oferty praktyk:

Praktyki dla humanistów (język angielski C1 lub C2) dla Brepols Publishing Services

Erasmus Placement Offer UVigo Spain AuditUM Audit et Contrôle Interne à l’Université Marocaine

Praktyki tłumaczeniowe w Hiszpanii

Praktyki w Hiszpanii

Praktyki dla miłośników sportu i social media (Universidade Nova de Lisboa – Sports Office)

Praktyki dla anglistów od września do czerwca w Cadiz ulotka

http://www.praxisnetwork.eu/

http://www.internship.muni.cz/

https://erasmusintern.org/

HORIZONS (firma pośredniczy w znalezieniu praktyk)

Praktyki w Granadzie w okresie od września do czerwca

intern

Placement_uk

claim