Szkolenie dla wnioskodawców z projektów mobilności sektorów Młodzież oraz Edukacja szkolna

Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad wnioskowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+: projekty mobilności sektora Młodzież (Akcja 1. Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą) oraz sektora Edukacja Szkolna (Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej). Jego głównym celem będzie przybliżenie Państwu zasad programu Erasmus+/ zasad wnioskowania o dofinansowanie w ww. akcjach oraz konsultacja ewentualnych pomysłów na projekty, które Państwo posiadacie.

Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2017r. na Uniwersytecie Zielonogórskim, ul. Wojska Polskiego 69,  Kampus B, budynek A-16.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Szkolenie będzie prowadzone bezpośrednio przez pracowników Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Rejestracja i szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są na stronie Erasmus+.

Współorganizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Uniwersytet Zielonogórski,  Punkt Informacji Europejskiej – Europe Direct Zielona Góra.