Studenci niepełnosprawni

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Osoby chcące ubiegać się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności proszone muszą złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z niepełnosprawnością. Kompletny i poprawny wniosek z rekomendacją Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych musi być złożony w DWZ w terminie najpóźniej 6 tygodni przed wyjazdem. Do wniosku należy dostarczyć orzeczenie  potwierdzające stopień niepełnosprawności oraz inne dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia kosztów (np. opinię lekarza itp.).

wniosek-student-niepelnosprawny

karta-rozliczenia-student-niepelnosprawny

Wyjazd studenta niepełnosprawnego jest realizowany wg. zasad Programu Erasmus+, natomiast stypendium i koszty związane z niepełnosprawnością są finansowane w PLN z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

 

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 2118 PLN

2541 PLN

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1694 PLN

2118 PLN

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1271 PLN

1694 PLN