Praktyki w IHP Solutions

Oferta jest skierowana do studentów informatyki i elektrotechniki.

Jeżeli kończysz 2 rok studiów, jesteś na 3 roku, albo studiujesz na drugim stopniu – zgłoś się do nas! Praktyki są objęte dofinansowaniem Erasmus+ i można na nie wyjechać nawet będąc absolwentem.

Możliwość realizacji praktyk dobrowolnych jak i obowiązkowych w IHP Solutions w Frankfurcie nad Odrą. Firma może przyjąć maksymalnie 12 studentów/absolwentów.

Chętnych prosimy o kontakt z Prof. Ryszardem Rybskim (R.Rybski@imei.uz.zgora.pl).