Praktyki dla WIEA

Kończysz studia? Chciałbyś zdobyć doświadczenie w firmie okrzykniętej najlepszym pracodawcą w 2015 i 2016 roku w Wielkiej Brytanii? Od nas otrzymasz stypendium, zaś ESPA zapewnia zakwaterowanie o opłacenie rachunków (prąd, woda, gaz, podatek), jak i koszty dojazdu do pracy (bilet autobusowy). Całość wsparcie oferowanego przez ESPA szacowana jest na 700-1000 EUR miesięcznie.

Software Developer Internship

Software Developer Internship w Cellular Dynamic Simulations

Back End Software Developer Internship

Front End Software Developer Internship