Wyjazdy dydaktyczne

Oferta  programu Erasmus+ dla pracowników uczelni obejmuje:

– wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej oraz przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni;

– wyjazdy w celach szkoleniowych.

Czas trwania wyjazdu pracownika wynosi od 2 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży).

Wyjazd w celach dydaktycznych odbywa się do uczelni partnerskiej (na podstawie umowy) posiadającej Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie wyjazdu w celach dydaktycznych  trwającego tydzień lub krócej pracownik zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 8 godz. dydaktycznych.

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podróży.

Stawki stypendium

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Grupa 1:, Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3: Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100

Grupa 3: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

Stawki ryczałtu na koszty podróży (w euro)- naliczane wg. kalkulatora odległości: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_pl.htm
100 – 499 km – 180
500 – 1999 km – 275
2000 – 2999 km –  360
3000 – 3999 km –  530
4000 – 7999 km  –  820
>8000 km – 1100

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów

Erasmus + Zasady realizacji wyjazdów pracowników w roku akademickim 2017 18

Erasmus-Zasady-finansowania-wyjazdow-pracownikow-2017-18

Staff-Mobility-Agreement teaching 

Formularz zgłoszeniowy