Kursy językowe

Kursy językowe dla studentów UZ

Oferta skierowana do studentów, chcących podnieść swoje kompetencje językowe, aby zrealizować wyjazd w ramach Programu Erasmus+ – na studia i praktyki za granicą.

Kursy, organizowane i prowadzone przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego, są dodatkową szansą na  pogłębienie znajomości języka obcego w zakresie komunikacji oraz poznanie specyfiki danego kraju w aspekcie kulturowo-społecznym.

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić formularz na kurs ERASMUS+ na kurs języka obcego Erasmus+   i wysłać go online do dnia 24.03.2017 na adres: biuro@uckj.uz.zgora.pl

UWAGA: Szczegółowy plan kursów:


Informacji udziela: Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego,  Campus A, bud. A-0, pokój nr 06,  tel. +48 605 432 727

 

Kursy językowe OLS

Ponadto studenci przebywający już na wymianie mają możliwość korzystania z kursów online oferowanych przez europejski system Online Linguistic Support. Licencje na kursy są przyznawane przez uczelnię po wypełnieniu obowiązkowego testu językowego, a kursy dostępne są w 12 językach.